Araştırma & Ödev Kaynakları

KÜTLE-ENERJİ DENGESİ
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 19737
Hareket bir enerjidir, ’kinetik‘ (devrimsel) enerjidir. Hareket etmek cisimlerin kütlesini artırdığına göre, bu kütle artışı doğrudan doğruya enerjinin artışından ileri gelmektedir. Mademki enerji kütleyi arttırıyor, o halde enerjinin de kütlesi vardır. Einstein’ın kurduğu izafiyet kuramının E=mc2 formüllü kütle-enerji dengesini ortaya koydu. Bu formül sayesinde, o zamana kadar görünmeyen, kütlesiz bir kuvvet olarak kabul edilen enerjinin de kütlesi olduğu anlaşıldı. Gene bu formül sayesinde ilk defa güneş enerjisinin sırrı çözüldü. Rölativite kuramına göre kütle, yoğunlaştırılmış enerjiden ibaretti; maddeyi yapan atomlar korkunç birer enerjinin kütleşmesinden ibarettir. Atomları parçalamakla kütleyi enerjiye çevirmek mümkündür. Gerçekten de atom çağının babası sayılan Einstein’ın rölativite kuramını ortaya atmasından sonra E=mc2 esasına dayanarak çalışan bilginler atomu parçalamayı, maddede gizli enerjiyi serbest bırakmayı başardılar.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri