Araştırma & Ödev Kaynakları

ALKENLER (Olefinler)
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 47104
CnH2n genel formülüyle gösterilen ve yapılarında en az bir çifte bağ bulunan ve bu grubun en basit üyesi eten (etilen) dir. (C2H4) Çifte bağ içeren halkalı hidrokarbonlara ise sikloalkenler denir. Alkenlerin IUPAC sistemine göre adlandırılması şu şekilde yapılmıştır.Karbon-Karbon (-C=C-) çifte bağı içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Bu zincire karşın olan alkanın "an" sonekinin yerine "en" soneki getirilir.Düz ve dallanmış zincirli alkenlerin adlandırılması için,karbon atomları numaralandırılır;numaralandırma yapılırken,çifte bağı taşıyan karbon atomuna mümkün olan en küçük sayı verilir.Bu zincire bağlı substituyenlerin yeri de numaralar ile belirtilir.Çizelgede bazı alkenlerin adlandırılması verilmiştir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri