Araştırma & Ödev Kaynakları

ALKANLAR
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 52736
Alkanların genel formülü CnH2n+2 olup,n yerine karbon sayısı konularak bütün alkanların formülü elde edilebilir.Bu grubun en basit üyesi metan olup,kapalı formülü CH4 'dür.Aşağıdaki çizelgede ilk 10 doymuş hidrokarbonun adı,formülü ve izomer sayıları verilmiştir.Çizelgede de görüldüğü gibi sırasıyla metan, etan, propan,bütan,.... arasındaki fark -CH2 dir.Bu şekilde birbiri ardına gelen üyeler arassında belirli bir bileşim olan serilere Homolog seri denir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri