Araştırma & Ödev Kaynakları

EĞRİ UZAY VE GENEL GÖRELİLİK
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 22698
Einstein'ın kütle çekim teorisi, k enerji sabitini uzayın eğriliği cinsinden yeniden değerlendirir. Einstein’ın genel görelilik teorisinin en önemli kavramlarından biri de uzayın kütle çekimi tarafından eğilmesidir. Aslında uzay ve kütle çekiminin karşılıklı etkileri vardır: kütle çekimi uzayı eğer ve uzay kütle çekimine neden olur. Einstein’a göre, maddenin kütle çekiminin etkisi altında hareket etmesine uzayın eğriliği neden olur. Kütle çekimi uzayı eğdiğinden, ışık artık doğrusal olarak yayılmaz. Bu etki ilk kez 1919 yılında, bir tam Güneş tutulması sırasında uzaklardaki yıldızların ışıklarının Güneş'in yakınından geçerken nasıl yollarından saptıkları incelenirken ölçüldü. Güneş’in yanından geçerken ışığın doğrusal bir yol izlemediği görüldü. Aslında ışık, enerjiye sahip olduğundan, Newton’un kütle çekimi teorisi bile ışığın sapmasını öngörmektedir. Bununla birlikte Einstein'ın teorisinde uzay eğri olduğundan ışığın sapması Newton'un teorisindekinin iki katıdır.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri