Araştırma & Ödev Kaynakları

MADDDENİN TANECİKLİ YAPISI
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 96598
Kütlesi ve hacmi olan her şeye MADDE denir. Çevremizde gördüğümüz, günlük hayatımızda kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz soluduğumuz kütlesi hacmi olan ve uzayda yer kaplayan her şey maddedir. Peki, her şey madde midir? -->Işık, ısı, ses, elektrik enerjisi bir madde değildir. Ölçülebilecek bir kütleye ya da hacme sahip değillerdir. NOT: Maddelerin miktarı içerdikleri tanecik sayısına bağlıdır. Tanecik sayısı arttığında madde miktarı da artar. Madde miktarı artarsa maddenin kütlesi de artar. Ancak hacmi de artar diyemeyiz. Çünkü bu maddenin fiziksel haline bağlıdır. Madde katı ya da sıvı ise madde miktarı artarsa hacmi de artar eğer gaz ise bu artış gazın bulunduğu kaba bağlıdır.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri