Araştırma & Ödev Kaynakları

RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN (1892-1959)
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 29184
Edebiyat ve fikir adamlarıyla yaptığı mülakatlarla bu türün ilk örneklerini veren gazeteci, yazar ve siyaset adamı Ruşen Eşref Ünaydın 21 Eylül 1959'da İstanbul'da öldü. 1918'de Yeni Mecmua'da yayımladığı "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat" başlıklı yazısıyla Mustafa Kemal Paşa'yı basın yoluyla kamuoyuna duyuran yazar, 1892'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanisi'ni (1911) ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1914). İstanbul'da çeşitli okullarda edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaptı (1911-1918). Öğretmenlik yıllarında yaptığı çevirilerle yazı hayatına atıldı ve ilk yazılarını Tevfik Fikret'in teşvikiyle Servet-i Fünun'da yayımlamaya başladı. "Edebi Ziyaretler ve Mülakatlar" başlıklı yazılarını 1916'da Servet-i Fünun ve Türk Yurdu dergilerinde, daha sonraki yıllarda ise Vakit gazetesinde yayımladı (1917-1918). İstanbul'u tasvir eden Ayrılıklar (1923) adlı kitabından dolayı kendisine "İstanbul Seyyahı" adı verilen Ruşen Eşref'in hayatı 1918'den sonra tam bir seyyah gibi geçti. Vakit gazetesi muhabiri olarak Batum'a gitmesiyle başlayan seyyah yaşamı Yedigün, Tasvir-i Efkar ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde devam etti. 1920'de Ankara'ya giderek Kurtuluş Savaşı'na katıldı.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri