Araştırma & Ödev Kaynakları

TOPLUMSAL KURUMLAR
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 43520
Toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların (beslenme, barınma, korunma gibi) giderilmesine yönelik sosyal ilişkilerin ortaya koyduğu davranış kalıplarının bütünlüğü temel toplumsal kurumları ortaya koyar. (Aile, ekonomi, siyaset, din, eğitim kurumları) Bu kurumlar toplumda hâkim olan değer ve normlara göre şekillenir. Dolayısıyla kurumlar toplumlarda ortak olsa da aralarında farklılıklar vardır. Toplumsal Kurumların Özellikleri 1. Her toplumsal kurumun kendine özgü yapısı ve kuralları vardır. 2. Toplumsal kurumlar ihtiyaçlardan doğduğundan, ihtiyaçların karşılanmasında işlevseldir. Ancak zamanla bu işlevleri değişebilmektedir. 3. Toplumsal kurumlar her toplumda vardır. Ancak toplumdan topluma ve zamanla değişme gösterirler. 4. Toplumsal kurumlar, toplumların iskeletini oluşturduğundan kurumların hızla değişmesi ya da değişmeye zorlanması bunalımlara yol açar.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri