Araştırma & Ödev Kaynakları

POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 37602
Polimerleşme: Küçük yapılı moleküllerin birleşerek büyük yapılı moleküller oluşturmasına polimerleşme denir. Polimerleşme, polimerlerin oluşmasını sağlayan kimyasal tepkimeyi belirten terim. Çoğunlukla 1 ya da 2 bileşiğin 1 ya da 1'den çok küçük molekülünden (monomer) oluşan polimerler, 2 temel polimerleşme tepkimesinin sonucudurlar. Çift (ya da üçlü) bağ içeren moleküller, aynı ya da başka bileşiğin molekülleriyle, polimerleşmenin yanı sıra, katılma tepkimesi de verirler. Bu moleküllerin bir araya gelerek oluşturdukları uzun zincirlerde (polimerler) çift bağların yerini tekli bağlar alır. Dolayısıyla polimerler, yüzlerce karbon atomundan kurulu uzun bir karbon zinciri taşıyan alkanlar-dır. Buna etenin (CHCH) polimerleşmesi örnek gösterilebilir. Uygun koşullarda eten polimerleşerek polieten ya da politen verir. Bu uzun hidrokarbon zincirinde yapıyı kuran, yinelenen yalın birim —CH2— grubudur ve polimerin formülü (— CH.j— )n biçiminde yazılır; burada n bir araya gelen yalın grupların sayısını gösterir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri