Araştırma & Ödev Kaynakları

PLASTİKLER
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 21401
Plastik, istenilen biçimi alabilen anlamına gelen yunanca “plastikos” sözcüğünden gelir. Plastiklerin başlıca özelliği, kolayca biçim değiştirmeleri ve kalıplama ya da HADDELEME gibi işlemlerle çeşitli biçimlere sokulabilmeleridir. Plastikler yüksek molekül ağırlıklı organik MOLEKÜLLERDEN ya da polimerlerden oluşurlar. Organik moleküller ve polimerler, birbirine kimyasal olarak bağlı birimlerin yinelenmesiyle ortaya çıkan zincir yapılardır. Plastikler iki gruba ayrılabilir: temel zincir yapısı selüloz gibi bir doğal üründen türemiş olan yarı sentetik plastikler; küçük birimlerden ya da monomerlerden kimyasal yolla yapılmış zincirleri içeren tam sentetik plastikler. Bir polimerin, bileşenleri olan monomerlerden oluşturma sürecine “polimerleştirme” adı verilir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri