Araştırma & Ödev Kaynakları

HUKUK FELSEFESİ
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 34304
Toplumbilimsel boyutuyla hukuk eksenli araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Hukuk çok boyutlu bir olgu, bir kurumdur. Hukukun bir norm düzeni olarak olumlu hukuk niteliğinde uygulama boyutu, sağtöresel değer içermesi bakımından felsefi boyutu, toplumsal bir olgu olması bakımından da toplumbilimsel boyutu vardır. Birincisi hukuk bilimini, ikincisi hukuk felsefesini, üçüncüsü hukuk toplumbilimini ilgilendirmektedir. Sosyolojinin esaslı bir kolunu teşkil eden ve doğuşu itibariyle ondan daha genç olan hukuk sosyolojisi (2) henüz tamamiyle gelişme çağındadır. Son yıllar zarfında topladığı alâkanın günden güne çoğalmasına ve sebeplerini ileride izaha çalışacağımız günlük ehemmiyetine rağmen, hu­kuk sosyolojisi henüz iyice belirtilmiş hudutlara sahip değildir. Hattâ muhtelif temsilcileri bu yeni ilim dalının ne konusu, halledeceği mes'eleleri ne de hukuka müteallik diğer ilim dallarıyla olan münasebetleri üzerinde ittifak etmiş değildirler.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri