Araştırma & Ödev Kaynakları

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 32768
Eğitimsel toplum bilimi (ya da eğitim sosyolojisi), eğitim kurumlarını ve okullaşma ile modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile toplumsal yapı arasındaki ilişkileri konu alan, eğitim kurumunun toplumun diğer büyük kurumsal düzenleriyle, yani iktisat, politika, din, vb. ile olan ilişkilerini sosyolojinin yöntemleri ve bakış açısıyla araştıran sosyoloji dalı. Konusu Eğitim sosyolojisinin günümüzdeki araş¬tırmaları, eğitimin öncelikle, yeniden üreti¬lecek bir kültürü, bir bilgi ve beceriyi aktar¬mak, sonra da ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak gibi iki ayrı ve birbiriyle çelişen işlevi olduğunu ortaya koyar. Son zamanlarda, özellikle eğitimin söz konusu iki işlevi bağlamında yapılan eleştirel çalışmaların temel tezi, okul eğiti¬minin egemen sınıflar tarafından saptanmış olan toplumsal ve kültürel koşulların yeni¬den üretilmesine yardımcı olduğu ve yine eğitimin hâkim kültürün kurumsallaşmasına ve toplumsal tabakalaşmanın pekişmesinde önemli bir rol oynadığıdır.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri