Araştırma & Ödev Kaynakları

ALGI
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 47104
Algı, bir duyu organımızda tepki uyandıran enerjidir. Bu enerji kimyasal veya fiziksel olabilir. Değişik uyaranlar değişik duyularımızı hedef alır. İnsan organizmasının duyu organlarının her birinin kendisine göre alt ve üst sınıra sahiptir. Duyu organları enerji değişimini fark edebilen özelleşmiş organlarımızdır. Kabaca duyu organlarımız beşe ayrılmaktadır. Görme duyusu İşitme duyusu Deri duyusu Kimyasal duyular Durum duyuları Algı: Duyusal uyarıların anlamlı deneyimlere çevrilme süreci. Bu deneyim, yani algı, uyarım ile sürecin ortak ürünüdür. Algılama sürecinin özellikleri, ışık, ses gibi değişik uyaranlar ile bu uyaranlardan doğan deneyimler ya da algılar arasındaki ilişkilerden çıkartılabilir ve bu çıkarsamalar üstüne algılama kuramları geliştirilebilir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri