Araştırma & Ödev Kaynakları

YENİLİKLER VE OSMANLI DEVLETİ
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 50176
Lâle Devri (1718 – 1730) • Osmanlı tarihinde 1718 Paşarofça Antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil isyanı ile sona eren devrine Lâle Devri denilir. • Lale Devri'nde özellikle kültürel alanda birçok ye¬nilik yapılmıştır. Bu dönemde yapılan ıslahatlar şunlardır: 1. Komşu ülkelerle barış siyaseti izlenmiş, İstan¬bul'da saraylar, köşkler ve lale bahçeleri yapıl¬mıştır. 2. Avrupa'ya ilk kez geçici elçilikler açılmıştır. 3. Fransa'ya elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Çe¬lebi Mehmet Efendi, Fransa'da gördükleri ve önemini anladıkları matbaayı Osmanlı Devleti'ne getirmek için İstanbul'da İbrahim Müteferrika ile işbirliği yaparak ilk devlet matbaasını kurmuş¬lardır (1727). 4. İlk kez çiçek aşısı uygulandı. 5. Bilgi kurulları oluşturularak Arapça'dan Türk¬çe'ye kitaplar çevrildi, İstanbul'un çeşitli yerlerin¬de kütüphaneler açıldı.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri