Araştırma & Ödev Kaynakları

ÜLKEMİZ VE DÜNYA
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 68608
Dünya'nın Neresindeyiz Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan in¬san sayısına nüfus denir. Bu alan Dünyanın ta¬mamı olabileceği gibi kıta,ülkede bölge, il, ilçe, köy veya daha dar bir alan da olabilmektedir. İnsanların eseri olan ya da doğal çevre¬den elde edilen, işletildiğinde gelir getiren zenginlikler ekonomikkaynak olarak adlandırılır. Ekono¬mik kaynakların işleniş şekillen, mal ve hizmet et¬kinlikleri ile bu etkinliklerden doğan ve ilişkilerin bü¬tününe de ekonomik faaliyetler denir. Nüfus ve ekonomik faaliyetler yeryüzüne eşit ve dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bunun nedeni yeryüzündeki her alanın aynı özellikleri taşımamasıdır. Dünya üzerinde nüfusun ve ekonomik fa¬aliyetlerin dağılışının düzensiz olmasında çeşitli faktörler etkilidir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri