Araştırma & Ödev Kaynakları

TANZİMAT FERMANI
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 57344
Kasım 1839’da Sultan Abdülmecit’in sadrazamı Mustafa Reşid tarafından Gülhane Parkı’nda yabancı devletlerin elçileri ve büyük bir halk topluluğunun huzurunda okunan, kişilerle devlet arasındaki ilişkilere hukuki yönden yenilikler getiren, şeriata dayanan eski yasaları tamamen değiştirmeyi öngören, Tanzimat-i Hayriye adi verilen ıslahat hareketinin siyasal ve hukuki yönden teminat altına alan belge. Yeniçeri Ocağı’nın bozulmaya başlaması nedeniyle Sultan II. Mahmut döneminde başlayan yenilik hareketleri ve Sultan Abdülmecit’in tahta çıkar çıkmaz ıslahat hareketine devam etmek amacında olduğunu göstermesi Osmanlı Devlet yapısındaki değişmenin başlangıcıydı. Sadrazam Mustafa Reşid Pasa, Gülhane Hatt-i Hümayununu Padişah adına kaleme almış; devlet ve birey arasındaki ilişkilerde devletin modernleştirilmesi amacına dayanan temel ilkeler kabul ve ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı’nın tam metni şöyledir;

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri