Araştırma & Ödev Kaynakları

İPEK YOLUNDA TÜRKLER
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 67584
İpek Yolu: Çin’den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul’ kadar uzanan yola İpek Yolu adını veriyoruz. Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir. Türk Adının Anlamı Ve Kökeni: 1-Ziya Gökalp'e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk: "Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı" demektir. 2- Danimarkalı Bilgin WAMBERY'e göre Türemekten (Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMİŞ, ÇOĞALMIŞ demektir. 3- Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatit Türk" adlı eserinde Türk demek "OLGUNLUK ÇAĞI" demektir. 4- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLİ manasında kabul edilir. - İlk Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Göçlerin Sebepleri: 1- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı 2- Olumsuz iklim şartları (Kuraklık, şiddetli kışlar) 3- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler 4- Salgın hastalıklar 5- Türklerin Cihan hâkimiyeti düşüncesi 6- Çin’in baskı ve hileleri

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri