Araştırma & Ödev Kaynakları

ELEKTRONİK YÜZYIL
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 91136
Yaşamın İçinde Sosyal Bilimler İçinde insan olan ve topluma ait olan bü¬tün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bi¬limler denir. Sosyal bilimler; tarih, coğrafya felsefe, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset gibi birçok bilim dalını içine alan geniş bir bilimdir. Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. İnsan, hayatında yaşadığı değişim ve ge¬lişimleri anlatabilmek için sosyal bilimlerden ya¬rarlanmak zorundadır. Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Olan Etkiler Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden do¬ğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantıları ortaya ko¬yan bilim dalıdır. Tarih bilimi, geç¬mişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmiş¬te yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değer-lendirme fırsatı da verir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri